Wettelijke informatie

AFFINIUS.LEGAL is een groepering van advocaten in de zin van de Codex Deontologie, met als leden de BV Frank Roose (KBO nummer 0474.832.123) en de BV Ilse Verhaert (KBO nummer 0786.776.106). AFFINIUS.LEGAL heeft haar kantoren te Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem (tel. +32 (0)2 892 81 80 – fax +32 (0)2 403 47 75).

Website :       www.affinius.legal

Email :           info@affinius.legal

De aan AFFINIUS.LEGAL verbonden advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Brusselse balie, en voeren de titel van ‘advocaat’.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van AFFINIUS.LEGAL is gedekt door de collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe NV (leidende verzekeraar), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar) en KBC Verzekeringen nv (medeverzekeraar) (met als makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B-2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297).

Deze verzekeringsovereenkomst biedt dekking wereldwijd, voor activiteiten die gevoerd worden vanuit een in België gevestigd kantoor. Vallen echter buiten de dekking : de eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

De waarborg is begrensd tot 2.500.000 euro per schadegeval.

De algemene voorwaarden van AFFINIUS.LEGAL kan U terugvinden op www.affinius.legal.

Deze algemene voorwaarden bevatten onder meer gedetailleerde informatie inzake

Van de algemene voorwaarden van AFFINIUS.LEGAL bestaat een Nederlandse versie, een Franse versie en een Engelse versie.