Privacy statement

Dit Privacy Statement bevat informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die Affinius.Legal, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, in voorkomend geval verzamelt en gebruikt.

Affinius.Legal is een groepering van advocaten in de zin van de Codex Deontologie, met als leden de BV Frank Roose (KBO nummer 0474.832.123) en de BV Ilse Verhaert (KBO nummer 0786.776.106). Affinius.Legal heeft haar kantoren te Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem (tel. +32 (0)2 892 81 80 – fax +32 (0)2 403 47 75).

Affinius.Legal behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement is steeds terug te vinden op de website www.affinius.legal.

Welke gegevens verzamelt affinius.legal ?

Wanneer U ons contacteert voor juridische dienstverlening, verzamelt en verwerkt Affinius.Legal één of meerdere van de volgende categorieën persoonsgegevens :

–    Naam, Voornaam

–    Functietitel

–    Adres

–    Telefoon en-of mobiel nummer

–    E-mailadres

–    Btw-nummer

–    Documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

–    Bij sollicitaties : de informatie opgenomen in uw CV

Affinius.Legal beperkt in ieder geval haar vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de diensten te leveren waarvoor u belangstelling getoond heeft.

Waarvoor en hoe gebruikt affinius.legal uw persoonsgegevens?

Affinius.Legal verzamelt enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om u haar juridische diensten te kunnen verlenen.

Affinius.Legal gebruikt voormelde persoonsgegevens enkel (i) voor de uitvoering van de juridische dienstverleningsovereenkomst met U, (ii) ter vrijwaring van een rechtmatig belang van Affinius.Legal zonder uw recht op privacybescherming daarbij te schenden (bv. het versturen van nieuwsbrieven) of (iii) ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen.

MET WIE DEELT AFFINIUS.LEGAL uw persoonsgegevens?

Affinius.Legal deelt uw persoonsgegevens enkel met derden die noodzakelijkerwijs moeten worden ingeschakeld bij haar dienstverlening of ter uitvoering van de overeenkomst met U (gerechtsdeurwaarders, griffies, externe accountant…).

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening.

Het is ook mogelijk dat Affinius.Legal uw persoonsgegevens aan derden meedeelt wanneer het daartoe wettelijk verplicht is (met name in het kader van haar verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld).

Affinius.Legal draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

HOELANG BEWAART AFFINIUS.LEGAL uw persoonsgegevens?

Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, houdt Affinius.Legal uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan bij. Sollicitatieformulieren worden niet langer dan één jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden.

OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U?

U heeft, onder de in de toepasselijke wetgeving bepaalde voorwaarden, het recht op :

– Het vragen van een kopie van uw persoonsgegevens

– Het verbeteren van uw persoonsgegevens

– Het vragen om uw persoonsgegevens te wissen

– Het intrekken ten allen tijde van uw toestemming

– Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

– De overdracht van uw persoonsgegevens naar een door U aan te duiden derde

Uw verzoek daartoe (of enigerlei klacht) kan U richten aan Affinius.Legal (info@affinius.legal).

Affinius.Legal zal uw verzoek of klacht onderzoeken en tijdig beantwoorden.

U kunt tevens klachten indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien U van oordeel bent dat Affinius.Legal op een ongeoorloofde wijze omgaat met uw persoonsgegevens of uw verzoeken of klachten in dat verband.

HOE BESCHERMEN WIJ uw persoonsgegevens?

Affinius.Legal en haar IT-toeleveranciers hebben alle gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen (en zullen dit in de toekomst blijven bijsturen waar nodig) tegen ongeoorloofde toegang tot uw gegevens en tegen onvoorziene vernietiging of verlies daarvan.

CONTACTPERSOON

U kan voor vragen rond dit Privacystatement steeds contact opnemen met Frank Roose (frank.roose@affinius.legal)

COOKIEBELEID

De website www.affinius.legal maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die in de browser van uw toestel worden geplaatst. Affinius.Legal gebruikt Google Analytics cookies. Dit gebruik helpt ons om onze website steeds te blijven verbeteren. We krijgen daardoor informatie over het gebruik van onze website (onder meer in verband met het aantal bezoekers dat we ontvangen, welke pagina’s het meest worden bekeken en hoe lang onze site wordt bezocht). Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie waaruit de identiteit van de bezoeker blijkt. De informatie is anoniem. U kan de instelling van uw browser aanpassen om cookies te verwijderen of tegen te houden. Surf naar www.allaboutcookies.org om meer te weten over het wijzigen van uw browser instellingen.

Door de website www.affinius.legal te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Affinius.Legal.