Real Estate

  HUURRECHT

 1. Handelshuur, woninghuur, gemeen huurrecht
 2. Andere gebruiksrechten (bezetting ter bede, pop-up stores, tijdelijke concessies,…).
 3. KOOP-VERKOOP

 4. Optieovereenkomsten, onderhandse overeenkomsten, aankoop- en verkoop-beloften,..
 5. Specifieke wetgeving: Wet Breyne, EPC-wetgeving,..
 6. BOUW-EN AANNEMINGSRECHT

 7. Onderhandelen en opstellen van overeenkomsten met aannemers, bouwheren, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, vastgoedmakelaars, ….
 8. Bijstand inzake incidenten tijdens het bouwproces en deskundigenonderzoek
 9. Aansprakelijkheden na de bouw: tienjarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken, …
 10. WET OP DE MEDE-EIGENDOM

 11. Basisakte bij appartementsmede-eigendom, opsplitsen van de mede-eigendom, ..
 12. Geschillen tussen de VME en individuele mede-eigenaars
 13. Problemen van oplevering van gemeenschappelijke en privatieve delen
 14. ZAKENRECHT

 15. Opstalrecht en erfpacht
 16. Recht van gebruik en bewoning
 17. Erfdienstbaarheden
 18. Vruchtgebruik en blote eigendom
 19. Het vestigen van zekerheden (voorrechten en hypotheken, inpandgeving) en alle aanverwante notariële en transactionele aspecten