Litigation

De advocaten van Affinius.Legal hebben een ruime ervaring in het voeren van geschillen in het kader van de hierboven vermelde rechtsgebieden. Minnelijke oplossingen en informele trajecten zijn soms de meest efficiënte manier om in geschillen met andere ondernemingen op korte termijn tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen. De soms onzekere uitkomst van een procedure en de duur en kostprijs daarvan wegen niet altijd op tegen het voordeel van een mogelijke overwinning.

Wij adviseren u altijd op een eerlijke en transparante wijze over uw slaagkansen en stellen enkel een voor u optimaal resultaat voorop.

Wanneer de belangen voldoende groot zijn of de geschilpunten heel principieel, is het voeren van een procedure vaak wél de enige goede weg. Dit is eveneens het geval indien er snel moet gehandeld worden of indien er bewarende maatregelen moeten worden genomen.

Als ervaren procesadvocaten hebben onze vennoten in talloze, vaak complexe procedures, diverse ondernemingen bijgestaan, met een uitstekend trackrecord. Frank Roose wordt sedert 2005 jaar na jaar aanbevolen als Belgisch expert inzake dispute resolution in de prestigieuze EMEA Legal 500 publicatie.

Onze advocaten staan hun cliënten bij zowel in procedures voor de traditionele Hoven en Rechtbanken als in arbitrage- en bemiddelingsprocedures.