Bemiddeling

U kan bij Affinius.Legal eveneens terecht indien u uw geschil wenst op te lossen via een bemiddeling.

Ilse Verhaert is erkend bemiddelaar in Burgerlijke – en Handelszaken. Zij werd erkend door zowel de Federale Bemiddelingscommissie (www.fbc-cfm.be) als door bMediation (www.bmediation.eu).

Als bemiddelaar beoogt Ilse Verhaert een efficiënte en constructieve oplossing te zoeken voor geschillen.

De bemiddeling heeft tal van voordelen vergeleken met een klassieke rechtsgang voor een rechtbank. Bemiddeling is sneller en het prijskaartje is lager. Het feit dat een bemiddeling op het gemeenschappelijk initiatief van alle betrokkenen berust, en in een strikt vertrouwelijk kader gebeurt, laat daarenboven vaak toe dat, ondanks het gerezen geschil, de wederzijdse relaties en de vertrouwensband tussen de betrokkenen gevrijwaard blijft.