Disclaimer

 1. Website disclaimer

   De inhoud van deze website heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch of professioneel advies. Het kantoor of haar advocaten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan ​​door gebruik te maken van de informatie die op de website wordt verstrekt. Als u juridisch advies wenst te ontvangen, kan u contact opnemen met een gekwalificeerde advocaat die u op basis van uw persoonlijke situatie adviseert.

   Tenzij anders vermeld is AFFINIUS.LEGAL de eigenaar van het copyright en het databankrecht van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder enige materiële vorm (zoals fotokopie of elektronische opslag in enig medium) worden verspreid, overgenomen, hergebruikt of gereproduceerd, behoudens in geval van bij wet voorziene uitzonderingen.

 2. E-mail disclaimer

   De informatie in een e-mail verzonden door een advocaat, medewerker en/of aangestelde persoon van AFFINIUS.LEGAL kan vertrouwelijk zijn. Een dergelijke e-mail is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en de toegang door iemand anders is niet toegelaten. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is het niet toegelaten dergelijke email openbaar te maken, te kopiëren of door te sturen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per fax (+32 (0)2 403 47 75) of per e-mail (info@affinius.legal).

   AFFINIUS.LEGAL is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overdracht van de informatie vervat in e-mailcorrespondentie, noch voor vertragingen in de bezorging of ontvangst daarvan.